Tên đơn vị: KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Tên tiếng Anh: Faculty of Political Theory

Thông tin liên hệ:

Khoa Lý luận Chính trị - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Văn phòng: Tầng 7, Nhà 11 tầng - 117 Nguyễn Viết Xuân, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Điện thoại: (0238) 356.72.79

Email: khoalyluanchinhtri.skv@gmail.com

Giới thiệu

Khoa Lý luận chính trị (Faculty of political theory) Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh được thành lập tháng 10 năm 2011 theo Quyết định số 240/QĐ-ĐHSPKTV trên cơ sở tiền thân là Bộ môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh (thành lập tháng 11 năm 2000).

Chức năng - Nhiệm vụ

Khoa Lý luận Chính trị là đơn vị hành chính trực tiếp của Trường, có nhiệm vụ cơ bản là quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học, giảng dạy các môn Lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, Pháp luật đại cương cho tất cả sinh viên hệ đại học, cao đẳng; môn Triết học cho học viên cao học; giáo dục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghiên cứu khoa học.

Định hướng phát triển

Từng bước nâng cao năng lực và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ giảng dạy để đáp ứng với yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường.

Đội ngũ

Hiện tại, đội ngũ cán bộ giảng viên của Khoa đều là các Thạc sĩ đã tốt nghiệp tại các trường đại học có uy tín về đào tạo chuyên ngành Lý luận Chính trị trong cả nước. Trong đó, có 01 nghiên cứu sinh, 08 thạc sỹ, 01 cử nhân (thư ký giáo vụ khoa). Khoa có giảng viên trình độ sau đại học tất cả các chuyên ngành mà Khoa đang đảm nhiệm giảng dạy: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Luật học... Khoa đảm nhiệm giảng dạy các học phần/môn học:

 1. 1. Triết học Mác - Lênin;
 2. 2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin;
 3. 3. Chủ nghĩa xã hội khoa học;
 4. 4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam;
 5. 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh;
 6. 6. Pháp luật đại cương;
 7. 7. Luật kinh tế;
 8. 8. Kinh tế học đại cương;
 9. 9. Giáo dục Chính trị;
 10. 10. Lịch sử Việt Nam (dành cho sinh viên nước ngoài);
 11. 11. Văn hóa Việt Nam (dành cho sinh viên nước ngoài).

Ngoài ra, Khoa còn tham gia giảng dạy các lớp Nhận thức về Đảng Cộng sản Việt Nam cho các quần chúng ưu tú và Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.

Thông tin hoạt động

Hiện nay, Khoa có Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ Trường với 10 đảng viên và Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Trường với 10 đoàn viên công đoàn.

Hàng năm, khoa Lý luận Chính trị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tập thể giảng viên trong khoa luôn đoàn kết với tinh thần “sống với nhau có tình, có nghĩa”, cùng nhau xây dựng tập thể vững mạnh. Từ năm học 2011 - 2012 đến nay, Khoa luôn đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, và nhiều năm được Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tập thể cán bộ giảng viên Khoa Lý luận chính trị tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, giữ vững truyền thống “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới và Phát triển”, cùng với cán bộ viên chức trong toàn Trường có bản lĩnh vững vàng, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời kỳ phát triển mới của Nhà trường./.

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ