Đ/c Mai Thị Thanh Châu

Chủ tịch công đoàn bộ phận khoa Lý luận chính trị

Email: maichauktv@gmail.com

SĐT: 0948.311.279

 

 

Đ/c Lưu Thị Thu Hiền

Phó chủ tịch công đoàn bộ phận

Email: hienluu1412@gmail.com

Sđt: 0985.726.549

 

 

 

Đ/c Lê Thị Ngọc Hà

Ủy viên Ban chấp hành công đoàn bộ phận

Email: ngochakt3@gmail.com

Sđt: 0977.015.52211