Đ/c Nguyễn Công An

Bí thư chi bộ khoa Lý luận chính trị

Email: conganktv@gmail.com

Sđt: 0983.38.33.38; 0915.397.177

 

 

Đ/c Mai Thị Thanh Châu

Phó bí thư chi bộ

Email: maichauktv@gmail.com

Sđt: 0948.311.279

 

 

Đ/c Lưu Thị Thu Hiền

Chi ủy viên

Email: hienluu1412@gmail.com

Sđt: 0985.726.5491