Lịch thi lần 2 Học kỳ II năm học 2019 - 2020
15/08/2020 09:00
Lịch thi lần 2 Học kỳ II năm học 2019 - 2020
LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020
Ngày thi: Chủ nhật, ngày 23 tháng 8 năm 2020
           
TT Tên học phần Các lớp Phòng Giờ thi Ghi chú
1 Kinh tế đại cương ĐHK12 312A2 7h  
2 Triết học Mác - Lênin ĐHK14 312A2 7h  
3 Kinh tế chính trị Mác - Lênin ĐHK14 312A2 9h  
4 Pháp luật đại cương ĐHK14 312A2 9h  
5 Đường lối CM của ĐCSVN  ĐHK13 312A2 9h  
                             Lưu ý:         
  1. Sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên khi vào phòng thi.      
  2.Những sinh viên trùng lịch thi, báo cho Cô Thắm tại VPK Chính trị hoặc qua số đt 0973.887.983