Khoa Lý luận chính trị - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Faculty of  Political Theory - Vinh University of Technology Education

          ------------------------***-------------------------
Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà 11 tầng - Phường Hưng Dũng - Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại: 02383.567.279
Email: lyluanchinhtri.skv@gmail.com