CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ- BẢN ANH HÙNG CA BẤT HỦ
06/05/2021 01:53
CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ- BẢN ANH HÙNG CA BẤT HỦ

Cách đây 67 năm, dân tộc ta đã làm nên một kỳ tích lịch sử: tiêu diệt tập đoàn cứ điểm quân sự mạnh nhất trong lịch sử chiến tranh xâm lược Đông Dương của quân đội viễn chinh Pháp tại Điện Biên Phủ; đập tan âm mưu xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp của Mỹ, buộc đối phương phải đi đến ký Hiệp định Giơ-ne- vơ.

Với chiến thắng này, chúng ta đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại kéo dài suốt 9 năm, là một mốc son chói lọi của dân tộc ta trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân vì độc lập và tự do trong thế kỷ XX; là thành quả cách mạng to lớn, tạo vị thế mới của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã làm lung lay tận gốc hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân mở đầu cho một thời kỳ lịch sử mới-thời kỳ trào dâng mạnh mẽ của phong trào đấu tranh giành độc lập và báo hiệu sự sụp đổ không thể tránh khỏi của chủ nghĩa thực dân cũ, xét trên quy mô tòan cầu. Nói như Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng thì: “Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa rộng lớn và sâu xa, vượt qua không gian và thời gian”. Nhà sử học Pháp G.Boudarel đã khẳng định: “Điện Biên Phủ là một trong những trận giao chiến làm thay đổi số phận thế giới”. Còn G.Roa- một ký giả người Pháp đã viết “...Điện Biên Phủ thất thủ đang gây ra một sự kinh hoàng ghê ghớm. Đó là một trong những thất bại lớn của phương Tây. Tiếng sấm của sự kiện vẫn còn đang âm vang”( Giuyn Roay- “trận Điện Biên Phủ” NXB Rêngiulia, Pari).

Còn đối với Mỹ, thất bại của Pháp ở Đông Dương và đặc biệt ở Điện Biên Phủ cũng chính là thất bại của nước Mỹ. Chính vì vậy: “Quân đội Pháp thua mà Hội đồng an ninh Mỹ họp, mà họp cả vào buổi chiều thứ bảy, phá cái tục lệ nghỉ cuôí tuần thiêng liêng của người Mỹ. Làm như quân đội nhân dân Việt Nam đánh xong Điện Biên Phủ sẽ vượt Thái Bình Dương sang đánh Nữu ước ngay; tại sao vậy ? số là vai chính trong vở kịch không phải chỉ có bọn thực dân Pháp mà còn là bọn can thiệp Mỹ”(Điện Biên phủ, ký sự, nhà xuất bản Quân đội nhân dân)

Chính Nava Tổng Chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương đã phải thú nhận “Quân đội viễn chinh Pháp không những phải chống chọi với một đội quân chính quy mà còn phải đương đầu với cả một dân tộc” (Điện Biên phủ, ký sự, nhà xuất bản Quân đội nhân dân. H 1975, trang 573).

Với Chiến thắng Điện Biên Phủ là một minh chứng rực rỡ của tinh thần tự lực tự cường, độc lập tự chủ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối kháng chiến “toàn dân, toàn diện, dựa và sức mình là chính”, với tinh thần “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, cả dân tộc đã đứng lên triệu người như một, từng bước vượt qua những khó khăn hiểm nghèo.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là tượng đài hùng vĩ của phẩm giá, trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần con người Việt Nam. Điện Biên Phủ tạo nên lực lượng, ý chí và niềm tin, trở thành biểu tượng sức mạnh Việt Nam trong thế kỷ XX.

Chiến thắng Điện Biên Phủ, tinh thần Điện Biên Phủ đã trở thành biểu tượng về ý chí quyết chiến, quyết thắng, về quyền được sống trong độc lập, tự do và là nguồn động viên tinh thần to lớn để nhân dân ta tiến hành cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

67 năm đã trôi qua, nhưng những bài học và ý nghĩa của Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước hôm nay. Sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Có thể nói, đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế như ngày nay. Tuy nhiên, chúng ta cũng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình hội nhập và phát triển.

Phát huy tinh thần Điện Biên Phủ chúng ta hãy nêu cao lòng yêu nước, tinh thần độc lập tự chủ, tự tôn dân tộc, tự lực tự cường, không cam chịu nghèo nàn và lạc hậu, quyết tâm vượt qua thách thức, phát huy trí thông minh sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, làm nên một “Điện Biên phủ” mới trong sự nghiệp đổi mới phấn đấu “đến năm 2025, là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045,Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao”.

#Khoalyluanchinhtri