KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC GIẢNG DẠY LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG ĐỢT 2 NĂM 2021 BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN
01/11/2021 04:10
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TỔ CHỨC GIẢNG DẠY LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG ĐỢT 2 NĂM 2021  BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Thực hiện “mục tiêu kép”, vừa chống dịch covid 19 vừa đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, sáng ngày 30/10/2021, Đảng ủy trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2021 bằng hình thức trực tuyến cho 45 học viên là những quần chúng có nguyện vọng muốn tìm hiểu về Đảng, được các đơn vị, tổ chức đoàn thể cấp Trường công nhận là đoàn viên ưu tú, được quần chúng tín nhiệm và giới thiệu để tổ chức đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Tại lễ khai giảng, đồng chí Thái Hữu Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa của lớp học đồng thời quán triệt chương trình, nội dung, quy chế lớp học đến toàn bộ học viên. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo nhấn mạnh dù là học bằng hình thức trực tuyến song các học viên phải tham gia học tập với tinh thần nghiêm túc, đảm bảo thời gian và chất lượng học tập, qua đó nâng cao nhận thức và ý thức sâu sắc hơn nữa trách nhiệm, vinh dự của những quần chúng ưu tú để từ đó có kế hoạch phấn đấu, rèn luyện xứng đáng để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được các giảng viên của Khoa Lý luận chính trị truyền đạt, hướng dẫn nghiên cứu, học tập 5 bài học lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, đó là: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 2 năm 2021 được tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Dù có khó khăn khi triển khai lớp học bằng hình thức này nhưng Ban Tổ chức lớp học, Khoa Lý luận chính trị, các giảng viên và học viên sẽ nỗ lực khắc phục để lớp học đạt kết quả cao nhất. Những bài học lý luận chính trị được tiếp thu trong khóa học này là cơ sở, là nền tảng để giúp các học viên xác định cho mình động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, xây dựng phương hướng công tác, học tập, rèn luyện tốt để sớm đủ điều kiện trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

#Khoa Lý luận chính trị