Khởi động công tác Truyền thông tuyển sinh năm 2020
28/05/2020 08:29
Công tác tuyển sinh năm 2020: Cần lựa chọn giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh trong tình hình mới
Khởi động công tác Truyền thông tuyển sinh năm 2020

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm 2020 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Đoàn truyền thông tuyển sinh do khoa Lý luận chính trị thực hiện đã xây dựng phương án tuyển sinh và cách tuyển sinh nhằm đưa lại hiệu quả tốt hơn như: tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh đến các trường trung học phổ thông. Đoàn truyền thông tuyển sinh đã chuẩn bị những thông tin quan trọng nhằm giới thiệu cho học sinh trong các buổi tư vấn tuyển sinh 2020 để giải đáp thắc mắc cho thí sinh trước nền kỳ thi trung học phổ thông năm 2020 sắp diễn ra. Từ đó có thể hướng thí sinh đến với đúng con đường nghề nghiệp, đúng ngành đào tạo và đúng với năng lực trình độ của thí sinh.

Đoàn Truyền thông tuyển sinh

Xác định tầm quan trọng của công tác tuyển sinh, coi đây nhiệm vụ đặc biệt, là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Nhà trường. Đoàn truyền thông tuyển sinh đã thực hiện một sô biện pháp như: Tuyên truyền, quảng bá, đây là giải pháp truyền thông tuyển sinh quan trọng nhằm đưa thông tin tuyển sinh đến với đối tượng người học và những người có liên quan với các hình thức đã và đang thực hiện: phát cẩm nang giới thiệu về các ngành nghề đào tạo của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh; phát mẫu tờ rơi quảng cáo tuyển sinh; tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh tại một số trường phổ thông.

Một số hình ảnh truyền thông tuyển sinh

#Khoalyluanchinhtri